info@icckaolin.com

22018107-10- 021

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت
مناقصه شماره 14000320-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع خاک چینی ایران، رزمایش خودحفاظتی و اجرای طرح شهید برونسی توسط حوزه شهید کسائی سپاه مرند با همکاری پایگاه شهید مصطفی خمینی شرکت صنایع خاک چینی ایران برگزار شد.

مدیرعامل شرکت صنایع خاک چینی ایران به مناسبت فرارسیدن سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله علیه) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، پیامی به شرح زیر صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع خاک چینی ایران، رئیس شبکه بهداشت شهرستان مرند با اهداء لوحی از کمک‌های خیرخواهانه مدیرعامل این شرکت در زمینه رفع بخشی از نیازهای بهداشتی ودرمانی شهرستان مرند در موضوع ویروس کرونا قدردانی کرد.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 14000318-ن
مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای نماکاری ساختمان رفاهی

آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1/14000312-ن
خرید 245هزار کیسه جامبوبگ نو

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع خاک چینی ایران، مدیر عامل این شرکت از افزایش 134 درصدی میزان درآمد حاصل از فروش محصولات این شرکت در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه خبر داد.

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای
استخراج، بارگيري و حمل از معادن
شماره 14000312-ن

مدیر عامل شرکت صنایع خاک چینی ایران: روز سوم خردادماه روز مقاومت، ایثار و پیروزی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع خاک چینی ایران، آزمون بزرگ علمی استخدامی در 18 رشته با حضور بیش از650 نفر شرکت کننده برگزار شد.

صفحه4 از25