info@icckaolin.com

22018107-10- 021

به اطلاع داوطلبان می رساند آزمون استخدام کارگر ساختمانی روز یکشنبه مورخ 1399/06/30 درمحل کارخانه برگزار خواهد گردید.

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون جذب مي نمايد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)
به شماره ثبت 4662 و شناسه ملی 10101038610

به اطلاع کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/06/12 در محل تهران - خيابان وليعصر - نرسيده به چهار راه پارک وي - خيابان خاکزاد پلاک 21 - ساختمان شرکت سرمايه گذاري صدر تامين - طبقه 5 برگزار می گردد. 

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون جذب مي نمايد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)

شماره ثبت 4662 شناسه ملی 10101038610

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز خود، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون جذب مي نمايد.

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون نیرو جذب مي نمايد

پیرو اطلاعیه نتایج حاصله از فروش حق تقدم ­های استفاده­ نشده مورخ 1398/10/29 آن دسته از سهامداران محترمی که در بازه زمانی افزایش سرمایه این شرکت از حق تقدم ­های خود استفاده نکرده بودند، از تاریخ 1398/10/29 به مدت سه ماه تا تاریخ 1399/02/29 می توانند ضمن مراجعه به کلیه شعب بانک صادرات ایران در کشور نسبت به دریافت مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده خود به ازاء هر سهم 28334/19 ریال با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی و با معرفی نامه معتبر و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی از بانک تحویل نمایند.

صفحه1 از3