info@icckaolin.com

22018107-10- 021

شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)

شماره ثبت 4662 شناسه ملی 10101038610

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز خود، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون جذب مي نمايد.

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون نیرو جذب مي نمايد

پیرو اطلاعیه نتایج حاصله از فروش حق تقدم ­های استفاده­ نشده مورخ 1398/10/29 آن دسته از سهامداران محترمی که در بازه زمانی افزایش سرمایه این شرکت از حق تقدم ­های خود استفاده نکرده بودند، از تاریخ 1398/10/29 به مدت سه ماه تا تاریخ 1399/02/29 می توانند ضمن مراجعه به کلیه شعب بانک صادرات ایران در کشور نسبت به دریافت مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده خود به ازاء هر سهم 28334/19 ریال با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی و با معرفی نامه معتبر و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی از بانک تحویل نمایند.

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران گرامی شركت صنایع خاک چینی ایران(سهامي عام) مي رساند گواهينامه نقل وانتقال وسپرده سهام با سرمايه 500 ميليارد ريال اجرای مرحله دوم مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/10 صادر و آماده توزيع مي باشد.

آزمون استخدام مالی(کارشناس مالی و بازرگانی) و تولید(کارگر تولید) این شرکت مورخ 1398/09/18 درمحل کارخانه برگزار می گردد.

آزمون استخدام انتظامات(نگهبان) و مرکز تحقیقات(آزمایشگر) این شرکت مورخ 1398/09/13 درمحل کارخانه برگزار خواهد شد.

شرکت صنايع خاک چيني ايران جهت تکميل کادر نیروی مورد نیاز، از بين متقاضيان با شرايط ذيل از طریق آزمون جذب مي نمايد.

صفحه1 از3