فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات آسفالت تراشی، زیرسازی، پخت، حمل و پخش آسفالت محوطه سالن تولید و اجرای آسفالت بازیافتی در محل پارکینگ کارخانه مصالح سبک

مناقصه شماره 14020521-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به واگذاری اجرای عملیات آسفالت تراشی، زیرسازی، پخت، اجرا و حمل آسفالت محوطه سالن تولید و اجرای آسفالت بازیافتی در محل پارکینگ کارخانه مصالح سبک خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 • 1- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 500.000.000ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.
 • 2- ارائه هر گونه چک تضمین (شخص حقوقی یا حقیقی) و یا سفته مورد قبول نیست.
 • 3- جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.
 • 4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخه 1402/05/07
 • 5- مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخه 1402/05/16
 • 6- زمان بازگشایی پاکت‌ها: روز شنبه مورخه 1402/05/21
 • 7- خرید و دریافت اسناد مناقصه: مبلغ 1.000.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه (کارخانه و یا دفتر تهران) ارائه گردد.
 • 8- محل تحویل پاکت ها: دبیرخانه حراست کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107.
 • 9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • 10- شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.
 • 11- در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 

                                                        

 

 

       امور تامین و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *