فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت

مناقصه شماره 14020717-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید چیلر تراکمی آب خنک با ظرفیت واقعی 100 تن تبرید به همراه برج خنک‌کننده مدار باز از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 • مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 650.000.000 ریال (ششصد و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.
 • ارائه هر گونه چک تضمین (شخص حقوقی یا حقیقی) و یا سفته مورد قبول نیست.
 • جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.
 • مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخه 1402/07/03
 • مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخه 1402/07/15
 • زمان بازگشایی پاکت‌ها: روز دوشنبه مورخه 1402/07/17
 • خرید اسناد مناقصه: مبلغ 1.000.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کارخانه یا دفتر تهران ارائه گردد.
 • محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه حراست کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107
 • ابتدا پاکت ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت (پاکت د) متقاضیان گشوده می‌شود که در صورت تأیید توسط کمیسیون معاملات، اسناد مناقصه فهرست متقاضیان مورد تأیید وفق رویه مناقصه گشوده خواهد شد.
 • شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.
 • در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 • هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

                                                        

       امور تأمین و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

 

 

 

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *