فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید شده) همراه با  ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت

مناقصه شماره 14020611-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

 شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام کارهای مختلف، برای دوره‌های مدت معین و کوتاه مدت و موقت در واحدهای مختلف توسط پیمانکار از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (تجدید شده)همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت و مشخصات خدماتی مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 • مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.
 • ارائه هر گونه چک تضمین (شخص حقوقی یا حقیقی) و یا سفته مورد قبول نیست.
 • جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخه 1402/06/01
 • مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخه 1402/06/08
 • زمان بازگشایی پاکت‌ها: روز شنبه مورخه 1402/06/11
 • خرید و دریافت اسناد مناقصه: مبلغ 1.000.000 ریال (غیر قابل استرداد) به شماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه (کارخانه و یا دفتر تهران) ارائه گردد.
 • محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه حراست کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107
 • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.
 • در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 

                                                                                          واحد تامین و امور قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

 

 

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com