فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت

مناقصه شماره 14010503-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

 شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید 250.000 تخته کیسه جامبوبگ نو مطابق مشخصات فنی و تحویل در محل کارخانه شرکت صنایع خاک چینی ایران از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 • 1- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 7.500.000.000ریال (هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.
 • ارائه هر گونه چک تضمین (شخص حقوقی یا حقیقی) و یا سفته مورد قبول نیست.
 • جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخه 1401/04/22
 • مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری (ساعت 18) روز شنبه مورخه 1401/05/01
 • زمان بازگشایی پاکت‌ها: روز دوشنبه مورخه 1401/05/03
 • خرید و دریافت اسناد مناقصه: مبلغ 600.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه (کارخانه و یا دفتر تهران) ارائه گردد.
 • محل تحویل پاکت ها: دبیرخانه محرمانه کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107
 • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.
 • در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

                                                         

       امور مهندسی تامین کالا و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *