شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات خود توسط پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (تجدید شده) و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

1- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 500.000.000ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.

2- جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخه 1402/03/03.

4- مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخه 1402/03/09.

5- خرید و دریافت اسناد مناقصه: مبلغ 1.000.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کارخانه یا دفتر تهران ارائه گردد.

6- محل تحویل پاکتهای مناقصه: دبیرخانه محرمانه کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107

7- زمان گشایش پاکت­ها روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10.

8- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.

10- در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 

                                                     

       امور مهندسی تامین و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com