فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه شماره 14010606-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

 شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تخليه استخر خاکی کارخانه به مقدار تقریبی 60 هزار تن از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 1. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 450.000.000 ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک بانکی رمزدار و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.
 2. ارائه هر گونه چک تضمین (شخص حقوقی یا حقیقی) و یا سفته مورد قبول نیست.
 3. جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.
 4. مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز پنج شنبه مورخه 1401/05/27
 5. مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری (ساعت 18) روز شنبه مورخه 1401/06/05
 6. زمان بازگشایی پاکت‌ها: روز یکشنبه مورخه 1401/06/06
 7. خرید و دریافت اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه (کارخانه و یا دفتر تهران) ارائه گردد.
 8. محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107
 9. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 10. شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.
 11. در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

                                                                 امور مهندسی تامین و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *