محصولات

محصولات شرکت صنایع خاک چینی ایران

کائولن درجه بندی شده

کائولن فرآوری شده

بلوک و پانل بتنی سبک گازی اتوکلاو شده (AAC) و ملات خشک

خاک چینی
کائولن
تبلکس (بلوک های سبک اتوکلاوی AAC)