فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی

مزایده عمومی یک مرحله‌ای شماره 14010309-ز شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

 

 شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای مندرج در اسناد مزایده به شرح ذیل اقدام نماید:

1- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: به صورت ضمانت نامه‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار و یا چک بانکی رمز دار و یا واریز نقدی به حساب مزایده‌گزار طبق جدول مندرج در اسناد مزایده.

2- جزئیات مورد مزایده وفق مندرجات اسناد مزایده می‌باشد.

3- مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخه 1401/02/25

4- مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخه 1401/03/07

5- زمان بازگشایی پاکت‌ها روز دوشنبه مورخه 1401/03/09.

6- خرید و دریافت اسناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه ارائه گردد.

7- محل تحویل پاکت ها: دبیرخانه محرمانه کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی: 547166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران،خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107.

8- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

9- شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد (ها) مختار است.

10- در صورتی که برنده مزایده یا نفر دوم مطابق اسناد مزایده ظرف مدت مقرر حاضر به انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

  

                                                                 امورمهندسی تامین و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com