فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه شماره 14001223-ن شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

  شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید 12 دستگاه هیدروسیکلون‌های کارخانه خاک چینی شامل دو دستگاه هیدروسیکلون 220، دو دستگاه هیدروسیکلون 100، چهار دستگاه هیدروسیکلون 75 و چهار دستگاه هیدروسیکلون 5/50 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

  1. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1.500.000.000 ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک بانکی رمزدار و یا واریز نقدی به حساب مناقصه‌گزار.
  2. جزئیات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه می‌باشد.
  3. مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخه 1400/12/8.
  4. مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخه 1400/12/22
  5. خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال (غیر قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانک پاسارگاد بنام شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) واریز و اصل فیش واریزی و معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه محرمانه کارخانه یا دفتر تهران ارائه گردد.
  6. محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی، مرند، کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شرکت صنایع خاک‌چینی ایران، کد پستی 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و یا دفتر تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، شماره 2، طبقه 6، کد پستی 1967916974، تلفن: 9-02122018107
  7. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  8. شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد(ها) مختار است.
  9. در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

                                                   

       امور مهندسی خرید و قراردادهای شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

اشتراک گذاری

تاریخ انتشار خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *