english

شرکــت صــنایع خــاک چینــی ایــران

شرکــت صــنایع خــاک چینــی ایــران

شرکت صنایع خاک چینی

(انواع کائولن درجه بندی و فرآوری شده)

تبلکس
(تولید بلوک و پانل بتنی سبک گازی اتو کلاو شده (AAC) و ملات خشک)