آپلود فرم های پرتال فیش حقوقی شرکت صنایع خاک چینی ایران

لطفا به نکات اشاره شده زیر قبل از آپلود فایل توجه فرمایید.

* فقط فایل با فرمت csv. آپلود گردد.

* از آپلود فایل همنام با دوره های قبل خودکاری فرمایید.

* فایل csv. آپلود شده بدون سربرگ و هدر بوده و به تعداد ستون ها با توجه به فایل گزارش اصلی دقت کنید.

* در فایل آپلودی مورد نظر دقت فرمایید که هیچ یک از فیلد ها بدون مقدار نبوده و مقدار آن در صورت نداشتن مقدار ، مقدار آن برابر با صفر شود.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com